Rekisteriote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 16.10.2014 Lappeenrannan Työterveys ry:lle terveydenhuollon luvan OID-koodi 1.2.246.10.2068367.10.0.

Rekisteriote yksityisten palvelujen antajien rekisteristä pitää sisällään seuraavat tiedot:

  • palvelujen tuottajan perustiedot
  • toimipaikan tiedot
  • terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja
  • potilasasiamiehen tiedot
  • tuotettavat terveydenhuollon palvelut

Rekisteriote on nähtävänä kokonaisuudessaan Lappeenrannan Työterveys ry:n ilmoitustaululla.