Työpaikkaselvitykset

Yrityksesi tarpeisiin räätälöityjen työpaikkaselvitysten ja -käyntien pohjalta luomme yhdessä työterveyshuollon toimintasuunnitelman, joka vastaa yrityksesi toimialan erityistarpeisiin ja alakohtaisiin riskitekijöihin ennakoivasti.

Toimimme joustavasti ja paikallisesti lähellä. Tarjoamme vahvalla paikallistuntemuksella kattavasti erilaiset selvitykset, kuten esimerkiksi työympäristön riskien arvioinnit, työhygieeniset mittaukset ja työilmapiirin arvioinnit.

OTA YHTEYTTÄ

Terveysriskien minimointi työpaikalla

Jos mielestäsi työpaikallasi on sellaisia asioita, joiden katsot uhkaavan terveyttäsi, työhyvinvointiasi tai -turvallisuuttasi, keskustele ensin esimiehesi tai työpaikan työsuojeluhenkilön kanssa. Näin riskitekijöihin voidaan puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mikäli koet, että haluat keskustella aiheesta yrityksesi oman työterveyshoitajan kanssa, voit varata ajan verkossa.

VARAA AIKA