Työkyvyn hallinta

Tarjoamme toimialasi erityistarpeisiin yhdessä yrityksesi kanssa suunnitellut työkyvyn seurannan, hallinnan ja varhaisen tuen palvelut. Toimimme joustavasti ja paikallisesti lähellä.

Ota yhteyttä

Työkyvyn varhaisen tuen toimenpiteillä pyritään ylläpitämään henkilöstösi työkykyä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa haasteisiin puututaan, sitä helpompaa ne on ottaa haltuun. Ennakoivien toimintamallien lisäksi tarjoamme yrityksellesi joustavasti tukea esimerkiksi työyhteisön kriisitilanteissa.

Aktiivista tukea ja ohjausta

Tarjoamme tukitoimintojen ja kuntoutusprosessien suunnittelun, järjestämisen ja seurannan. Tarjoamme palvelua henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi työn arjessa sekä työyhteisön tueksi myös kriisitilanteissa. Osaava henkilökuntamme ja toimialatuntemuksemme antavat parhaat mahdollisuudet tarjota juuri sinun yrityksesi henkilöstölle sopivimmat ratkaisut.

Ota yhteyttä

Varhaisen tuen malli

Luomme lakisääteisen varhaisen tuen mallin yhdessä yrityksesi kanssa vastaamaan toimialasi erityistarpeita ja alakohtaisia riskitekijöitä. Työkykyarvioinnit ja työkykyä edistävien toimintamallien käyttöönotto tähtäävät eläkeriskin hallintaan sekä työperäisten sairauksien ja ammattitautien ehkäisyyn. Ohessa esimerkki varhaisen tuen mallista, jota voi käyttää pohjana laatiessasi oman yrityksesi mallia. Liitteinä myös työkykykeskustelu- ja työterveysneuvottelulomakkeet ja päihdeohjelma käyttöänne varten, sekä linkki, jossa tietoa työterveysneuvottelusta. 

https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/opas/tyoterveysneuvottelu-ratkaisuja-tyohon/pikaopas-tyoterveysneuvotteluun/

Ajanvaraus helposti verkossa

TyöterveysasiakasYksityisasiakasMobiilisovellus Late
Tai soita ma-to klo 8-16, pe 8-14
010 835 5000

Lisätietoa työkyvyn hallinnasta

Sairausvakuutuslain (HE67/2010vp) muutoksella parannetaan työpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyönä toteutettavan työkyvyn hallinnan ja edistämisen toteutumista työpaikoilla. Ennalta ehkäisevän työterveyshuollon nykyisen 60 %:n korvaustason ehtona on, että työpaikalla ja työterveyshuollolla on yhteiset tavoitteet ja yhteistyössä sovitut käytännöt, joilla työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan yhteisenä toimintana.

Yli 20 hengen työpaikoille tulee laatia varhaisen tuen malli. Alle 20 hengen työpaikoilla varhaisen tuen toimintatavoista voidaan sopia työpaikkaselvityskäynnin ja työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatimisen sekä vuosittaisen seurannan yhteydessä ja kirjata se työpaikkakäyntiraporttiin.