Lappeenrannan työterveys / Tyoterveyspalvelut / Päihdeongelmat

Apua päihdeongelmiin

Tarjoamme monipuoliset palvelumallit päihdeongelmien hoitoon aina varhaisesta puuttumisesta hoidon tarpeen arviointiin, suunnitteluun ja seurantaan.

Ota yhteyttä

Päihteiden ongelmakäyttö aiheuttaa haittoja yksilön terveydelle, työkyvylle, ihmissuhteille ja toimeentulolle sekä työyhteisön työturvallisuudelle, tuottavuudelle ja ilmapiirille. Päihderiippuvuus on sairaus, joka kehittyy hitaasti vuosien kuluessa suurkulutuksen ja ongelmakäytön kautta.

Lisämateriaali yrityksesi käyttöön

Ohessa liitteenä päihdeohjelman malli, jota saa muokata oman yrityksen tarpeisiin sopivaksi. Myös työkykykeskustelun muistiota voi käyttää hyödyksi, mikäli päihteet ovat työkyvyn heikkenemisen taustalla. Päihdeohjelman mallissa on liittessä 1 esimerkki kirjallisesta varoituksesta ja liitteessä 2 esimerkki hoitoonohjaussopimuksesta. Nämäkin lomakkeet ovat muokattavissa yrityksesi omaan käyttöön sopiviksi.

Ajanvaraus helposti verkossa

Voit varata ajan yrityksesi omalle työterveyshoitajalle tai päivystävälle hoitajalle.

Varaa aika

Tai soita ma-pe klo 8-16
010 835 5000