Asiakastiedote 18.6.2020

Kesäinen tervehdys työterveyshuollosta

Muutama tärkeä asia muistutukseksi:
Kelan korvausjärjestelmän muutos
Kelan korvausjärjestelmä muuttuu vuonna 2020. Painopiste korvausjärjestelmässä on jatkossa ennaltaehkäisevässä hoidossa ja työkyvyn tukemisessa.  Muutoksen tavoitteena on siirtää työterveyshuollon kustannusten korvattavuus nykyistä enemmän ehkäisevään työterveyshuoltoon ja työkyvyn tukemiseen.
Vuodesta 2020 alkaen Kela luokka I ja II yhdistetään.
Kela korvaa ensisijaisesti korvausluokan I eli ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksia. Enimmäismäärän voi käyttää kokonaan ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksiin. Sairaanhoidon eli korvausluokan II kustannuksia voidaan korvata enintään 40 % yhteisestä enimmäismäärästä.
Vuonna 2020 uutta korvausjärjestelmää sovelletaan yrityksille, joiden tilikaudesta 50% on vuoden 2020 puolella.
Yrittäjien ja muiden omaa työtään tekevien työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen muutosta sovelletaan 1.1.2021 alkaen.
Lue lisää uudistuksesta Kelan sivuilta.

https://www.kela.fi/ajankohtaista-laakekorvaukset/-/asset_publisher/Miu6smMhLp41/content/tyoterveyshuollon-korvausjarjestelmaan-muutoksia?utm_source=uutiskirje&utm_medium=email&utm_campaign=

Työfysioterapeutin suoravastaanotto

Tammikuussa 1.1.2021 lähtien meillä aloitetaan työfysioterapeutin suoravastaanotto KL1 Ja KL2 osana työterveyshuollonpalveluita.
Fysioterapeutin suoravastaanotosta on tehty paljon tutkimuksia. Suoravastaanotto on yrityksille kustannustehokasta sekä asiakkaita palvelevaa toimintaa. Suoravastaanotolle pääsee suoraan ilman lääkärin tai hoitajan lähetettä, asiakas saa tuki- ja liikuntaelin oireeseen nopeammin avun.
Suoravastaanotto sisältää potilaan kliinisen tutkimisen, tietojen antamisen ja ohjauksen omatoimiseen harjoitteluun, lääkkeettömään kivunhoitoon sekä käsikaupasta saatavien kipulääkkeiden käyttöön. Näiden lisäksi työfysioterapeutti arvioi sairauspoissaolon, lääkärin ja muun jatkotutkimuksen tarvetta. Työfysioterapeutti voi tarvittaessa kirjoittaa sairauslomaa 1-3 +2 päivää. Tavoitteena saada nopeilla kuntoutustoimenpiteillä työntekijä toiminta- ja työkykyiseksi.
Työfysioterapeutin suoravastaanottotoiminnan tavoitteet työterveyshuollossa on, että työfysioterapeutti osaa arvioida työn osuutta tuki- ja liikuntaelin oireissa ja työhön paluuseen liittyviä työn muokkauksen tarpeita. Näiden lisäksi työfysioterapeutin tulee vaikuttaa aktiivisesti työntekijän työtapoihin ja työoloihin, jotta toiminnalla saadaan oireet lievemmiksi ja työhön paluu nopeammaksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi ensikäynnin jälkeen työfysioterapeutti voi tarvittaessa pyytää työntekijää seurantakäynnille tai tehdä ergonomisen selvityksen työntekijän työstä. Työfysioterapeutilla on myös mahdollisuus konsultoida työterveyslääkäriä tai lähettää työntekijä lääkärin vastaanotolle tilanteen niin vaatiessa. Työfysioterapeutin suoravastaanotossa noudatamme yrityksen toimintasuunnitelman mukaista toimintaa. Lähetämme loppuvuodesta 2020 teille toimintasuunnitelmaan liitettävän liitteen.

COVID-19 -pandemia

Tällä hetkellä koronavirustilanne Suomessa ja Etelä-Karjalassa on rauhallinen. Noudatamme varokäytäntöjä edelleen vastaanotoillamme. Pystymme palvelemaan lähes normaalisti. Hengitystieoireiset asiakkaat hoidetaan edelleen keskitetysti Eksotella.

Rauhallista juhannuksen aikaa


Jussi Talka          Laura Matikainen
Toimitusjohtaja    Vastaava työterveyshoitaja

Ota meihin yhteyttä

Kysy lisää palveluistamme helposti tällä lomakkeella. Olemme yhteydessä mahdollisimman pian. Henkilökohtaisissa terveyteen liittyvissä asioissa varaa aika verkkoajanvarauksella tai soita yrityksesi omalle työterveyshoitajalle.